TELLO BRUGAL, JOAN  |  joan.tello@ub.edu

Investigador postdoctoral “Margarita Salas” 2022-2024 (Next Generation EU Funding) en una col·laboració conjunta entre la Universitat de Barcelona i la Universitat d’Estocolm.

Convivium: Revista de Filosofia (aquí), Director Adjunt.

Doctor en Filosofia cum laude (Programa: Filosofia Contemporània i Estudis Clàssics. Especialitat: Filosofia del Renaixement). Universitat de Barcelona | Tesi doctoral: Joan Lluís Vives's "Introductio ad sapientiam": Critical Edition and Philosophical Study.

Màster en Filosofia amb Premi Extraordinari (Programa: Pensament Contemporani i Tradició Clàssica). Universitat de Barcelona  | Treball Final de Màster: Joan Lluís Vives, "Satellitium siue Symbola". Estudi introductori, edició crítica, traducció, notes i apèndix.

Llicenciat en Filologia Clàssica (Llatí i Grec) amb Premi Extraordinari. Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees de recerca: 
  • Filosofia Moral; Filosofia del Renaixement; Epistemologia; Teoria del Coneixement; La noció d'animus; Paremiologia i Aforismes; Humanisme.
  • Autors: Joan Lluís Vives, Erasme de Rotterdam, Aristòtil.
  • Història de la Impremta i Història del Llibre durant el Renaixement.
Podeu consultar el meu CV aquí .

_______________________

Postdoctoral researcher "Margarita Salas" 2022-2024 (Next Generation EU Funding) in a joint collaboration between the University of Barcelona and the Stockholm University.

Convivium: Revista de Filosofia (here), Managing Editor.

PhD in Philosophy with Honours (Program: Contemporary Thought and Classical Studies. Branch: Renaissance Philosophy). University of Barcelona | Dissertation: Joan Lluís Vives's "Introductio ad sapientiam": Critical Edition and Philosophical Study.

MA in Philosophy with Honours (Program: Contemporary Thought and The Classical Tradition). University of Barcelona  | Dissertation: Joan Lluís Vives, "Satellitium siue Symbola". Estudi introductori, edició crítica, traducció, notes i apèndix.

BA in Classical Philology with Honours (Latin and Greek). Autonomous University of Barcelona.

Fields of research: 
  • Moral Philosophy; Renaissance Philosophy; Epistemology; Theory of Knowledge; The Notion of Animus; Paremiology and Aphorisms; Humanism.
  • Authors: Joan Lluís Vives, Erasmus of Rotterdam, Aristotle.
  • History of Printing and History of the Book in the Renaissance.
You can access my CV here .
LLIBRES ARTICLES 
BOOKS ARTICLES | LIBROS ARTÍCULOS

Forthcoming: ed. tr. Joan Lluís Vives: The Satellitium siue symbola or The squadron of symbolic maxims. Geneva: Droz, 2023 ]

HAIKUS de Taneda Santôka

                   

      *   *   *

Sate dochira e ikô
kaze ga fuku.

Cap a on anem?
El vent bufa


     *   *   *

Kono michi shika nai
hitori de aruku.

No hi ha cap altra via que aquesta. 
Camino en solitud.

     *   *   *

Hyôhyô to shite 

mizu o ajiwau

D'aquí cap allà, lliure com el vent. 
Assaborir l'aigua.